Ribe Danse- og Spillemandslaug
Ribe Danse- og Spillemandslaug har til formål at udbrede kendskabet til og at styrke interessen for dansk traditionel spillemandsmusik og gammel dans. Formålet opfyldes ved afholdelse af balaftner én gang om måneden, hvor laugets ca. 85 medlemmer og alle andre interesserede har mulighed for at få en svingom til gammeldags dansemusik. Endvidere holder lauget øveaftner for såvel musikere som dansere. Øveaftner for spillefolk foregår hveranden onsdag i lige uger. Øveaftner for dansere hveranden onsdag i ulige uger. Der startes kl. 19.30. Det foregår i lokalerne i Rosenallé 3. Laugsaftnerne er balaftner, hvor musikken leveres af laugsorkestret og andre, mindre spillegrupper med tilknytning til lauget, eller undertiden gæster. Laugsaftner og øveaftner er åbne for alle.